☰ menú
 
palabra virtual

Grabación para Palabra Virtual    
    Editora del fonograma:    
    Palabra Virtual    
por Carmen Feito Maeso    

    Este poema forma parte del acervo de la audiovideoteca
    de Palabra Virtual

É tempo de sono (gallego)


          O meu traballo consiste en estar morta / en deixarse a pel na
          aperta / na saída /
          Vou ficar aquí / e coller as horas do teu ollar /
          Vou recoller sen permiso os versos / teus / que deixaches
          esquecidos na praia do meu cuarto / da miña alma /
          O azucre verte noite /

          Moito deixarse a pel pero eu non quixen aprender a chegar /

          Cedo souben das bágoas e dos torrentes / das dúbidas irreparables /
          dos pequenos cancros /

É tempo de sono  
                                                  (somos sono  / lembranza a medias /  
                                                  paradas do bus / afogándonos a soas /
                                                  na traquea da nosa loita)
Es tiempo de sueño          Mi trabajo consiste en estar muerta / en dejarse la piel
          en un abrazo / en la salida
          Voy a pararme aquí / y coger las horas de tu mirada
          Voy a recoger sin permiso los versos / los tuyos/ que dejaste
          desperdigados en la playa de mi cuarto / de mi alma
          El azúcar vierte noche /

          Moito deixarse a pel pero eu non quixen aprender a chegar /

          Pronto suben las lágrimas y dos torrentes /de las dudas irreparables
          / de los pequeños cánceres /

Es tiempo de sueño
                                                  (somos sueño / recuerdo a medias /
                                                  paradas de autobús / ahogándonos a solas /
                                                  en la tráquea de nuestra lucha)IRIA FERNÁNDEZ SILVA


regresar