☰ menú
 
palabra virtual

Poetes catalans contemporanis    
    Editora del fonograma:    
    Aguilar. La palabra.    
por Núria Espert    

    Este poema forma parte del acervo de la audiovideoteca
    de Palabra Virtual

L’escarrassada


Oh dona que fas via només per corriol
i carrerany que semblen secrets de pagesia,
oh mai no desitjada sota l’ull d’or del dia,
és d’escarràs ta feina i el teu vestit de dol.
Solcada, arreu voreges els solcs del camperol.
L’aire és feixuc. Cap fressa l’albada no congria.
Si s’atardes l’alosa, ton cor s’ofegaria.
Els ulls, però, no aixeques per a mirar-ne el vol.
Passes a peu un dia que el tros no et necessita:
vas, única grifolda, al cim on és l’ermita?
sis hores lluny, a veure algun nebot malalt?
No has pas estat amada, ni adolescent ni lliure,
mes quan ajups la testa pel plor o pel somriure,
tens una llum al rostre que et ve del davantal.JOSEP CARNER


regresar