☰ men
 
palabra virtual

Poemes amb la veu del poeta    
    Editora del fonograma:    
    Edigsa    
por Mari Manent    

    Este poema forma parte del acervo de la audiovideoteca
    de Palabra Virtual

Lombra


Tristesa perfumada, rossinyol de la nit:
amb sospirs, al meu son vas fent una corona.
El coix feia olor de taronger florit,
oh rossinyol, colgat destrelles i daromes!
Per, si em desvetllava, he vist que era de neu
el jard, i aquella Ombra hi venia daurada:
i es glaava un somriure entre sa boca lleu,
com laigua de la nit dins una rosa amarga.


De: Antologia potica: homenatge al poeta
en el seus vuitanta anysMARI MANENT


regresar