☰ men
 
palabra virtual

Poetes catalans contemporanis    
    Editora del fonograma:    
    Aguilar. La palabra.    
por Josep Miquel Velloso    

    Este poema forma parte del acervo de la audiovideoteca
    de Palabra Virtual

Oda al piad髎 bar perfet


Sortosa la nissaga que t un bar perfet!
Cada obra d抏ll apar millor que totes.
La llum divina el ruixa, met騞ica, a raig fet,
a llum que els altres copsaran a gotes.

Ell sa fillada, c鄒stic i alhora id韑穕ic, mena
(a cada banda un rengle de perills).
I encara als ulls li posa, as鑠tica, una bena,
car res a aprendre no tindr dels fills.

Ell nuar el Dec鄉eg de son pro飐me al coll
com un collar de pues salvatgines.
Els pecadors capbussa, irat, a l抋iguamoll
per suca-mulla d掄vides beguines.

Armada, si no d抋les, d抲n rafegut bigoti,
la dida seca d抋lter ego t.
Massa amb els xics farien, ingr鄓ids, poti-poti
els 鄋gels de la guarda; i no conv.

L抏studi porta cua, la cama ensenya l抋rt,
i, la pol韙ica, l抩rella.
No hi ha com el no viure. L抙ome que es lleva tard
no es pica el dit ni es cremar la cella.

No blasmaria el luxe: un diamant 閟 s騦id
fins entelat de pols.
Els mobles s髇 un l韒it. 縌ui jugaria a 揵騦it
dins una casa que en t molts?

Mesura pel dom鑣tic estrenes i consells
despr閟 que la soldada regateja.
Patern, arrecerava col穕egues a parells
amb un ret騬ic paravent d抏nveja.

La hisenda, amb sos escr鷓ols, arrodoneix, invicte.
Al seu mol totes les aig黣s duu.
Fins endolceix a estones el to del veredicte,
car la virtut 閟 ser madur.

Per l掄nima seguici, de clergues t un estol,
i fins hi juga a cartes.
I pel carrer tolera, ja que no hi va tot sol,
que la muller porti un abric de martes.

Si el Crist un dia truca, li allargar una almoina
per una escletxa del cancell.
Ves qu faria a casa, si el m髇 ara va en doina,
de massa bo que 閟 Ell!

Vindr l抋poteosi de terra i cel estant?
Segur que a l抋ltre m髇 far patxoca.

(Ai que la bugadera li passar al davant
i esbullar, davant de tots, la troca!)De: Antolog韆 general de la poes韆 catalanaGUERAU DE LIOST


regresar