☰ men
 
palabra virtual

Poetes catalans contemporanis    
    Editora del fonograma:    
    Aguilar. La palabra.    
por Nria Espert    

    Este poema forma parte del acervo de la audiovideoteca
    de Palabra Virtual

Cant Espiritual


Si el mn ja s tan forms, Senyor, si es mira
amb la pau vostra a dintre de lull nostre,
qu ms ens podeu dar en una altra vida?

Perx estic tan gels dels ulls, i el rostre,
i el cos que mhe donat, Senyor, i el cor
que shi mou sempre... i temo tant la mort!

Amb quins altres sentits mel fareu veure
aquest cel blau damunt de les muntanyes,
i el mar immens, i el sol que pertot brilla?
Deu-me en aquests sentits leterna pau
i no voldr ms cel que aquest cel blau.

Aquell que a cap moment li digu "Aturat"
sin al mateix que li dugu la mort,
jo no lentenc, Senyor; jo, que voldria
aturar a tants moments de cada dia
per fls eterns a dintre del meu cor!...
O s que aquest "fer etern" s ja la mort?
Mes llavores, la vida, qu seria?
Fra noms lombra del temps que passa,
i la illusi del lluny i de la prop,
i el compte de lo molt, i el poc, i el massa,
enganyador, perqu ja tot ho s tot?

Tant se val! Aquest mn, sia com sia,
tan divers, tan extens, tan temporal;
aquesta terra, amb tot lo que shi cria,
s ma ptria, Senyor: i no podria
esser tamb una ptria celestial?
Home s i s humana ma mesura
per tot quant puga creure i esperar:
si ma fe i ma esperana aqu satura,
men fareu una culpa ms enll?
Ms enll veig el cel i les estrelles,
i encara all voldria esser-hi hom:
si heu fet les coses a mos ulls tan belles,
si heu fet mos ulls i mos sentits per elles,
per qu aclucls cercant un altre com?
Si per mi com aquest no nhi haur cap!
Ja ho s que sou, Senyor; pro on sou, qui ho sap?
Tot lo que veig se vos assembla en mi...
Deixeu-me creure, doncs, que sou aqu.
I quan vinga aquella hora de temena
en qu sacluquin aquests ulls humans,
obriu-men, Senyor, uns altres de ms grans
per contemplar la vostra fa immensa.
Siam la mort una major naixena!De: Antologa de poetes catalans modernsJOAN MARAGALL


regresar