☰ men
 
palabra virtual

Poemes amb la veu del poeta    
    Editora del fonograma:    
    Edigsa    
por Mari Manent    

    Este poema forma parte del acervo de la audiovideoteca
    de Palabra Virtual

Sentint per primera vegada lolor dels tillers llorits


Aroma dels tillers florits, ben nova i dola
per mi! No desvetllaves cap mica de record.
El passat no traspua en aquesta ombra dor:
noms viu el teu somni, arbreda dola.

s lluny el bostre bleix, roses, glicines bables,
tan ple de mi, tan clid de secrets.
Tu, perfum sense ahir, com doblit mabrigaves,
entre aquests arbres tendres i dolament abstrets.De: Antologia potica: homenatge al poeta
en el seus vuitanta anysMARI MANENT


regresar