☰ menú
 
palabra virtual

Grabación para Palabra Virtual    
    Editora del fonograma:    
    Palabra Virtual    
por Conchita Fernández    

    Este poema forma parte del acervo de la audiovideoteca
    de Palabra Virtual

Negra sombra (gallego)


Cando penso que te fuches,
Negra sombra que m´asombras,
Ô pe d´os meus cabezales
Tornas facéndome mofa.

Cando maxino qu´ ês ida
N´o mesmo sol te m´amostras,
Y eres a estrela que brila,
Y eres o vento que zóa.

Si cantan, ês tí que cantas,
Si choran, ês tí que choras,
Y-ês o marmurio d´ o rio
Y-ês a noite y ês a aurora.

En todo estás e ti ês todo,
Pra min y en min mesma moras,
Nin m´ abandonarás nunca,
Sombra que sempre m´ asombras.De: Follas NovasROSALÍA DE CASTRO


regresar